Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och fritidsutbildning

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill jobba med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Du kan bland annat läsa om hur du ska möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling och ta till dig kunskaper om hälsofrämjande arbete. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa ingår också.

Barn- och fritidsutbildningen innebär studier i totalt 120 veckor, vilket motsvarar 3 år om du läser höst- och vårterminer. Jämför gärna med yrkesvuxutbildningen barn- och fritid som innebär studier i 80 veckor, men som kräver att du har betyg i de grundläggande kurserna Svenska/Svenska som andraspråk och samhällskunskap. Inom barn- och fritidsutbildningen kan du läsa kurser som förbereder för högskolestudier. 

Arbetsplatsförlagt lärande

Inom utbildningen förekommer det arbetsplatsförlagt lärande som ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Du ska också förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor och förbereda för eget företagande inom området.

Jobb med fokus på hälsa

Flera av de verksamheter som barn- och fritidsutbildningen förbereder för innebär arbete med människors hälsa. Du ska därför efter avslutad utbildning ha fått möjlighet att utveckla ett hälsofrämjande förhållningssätt och utifrån människors levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas.

Kontakt