Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen studerar du på olika nivåer och med olika mål. Du kanske vill bli lärling, skaffa dig en yrkesutbildning eller läsa upp betyg. Vuxenutbildning vänder sig till dig som är över 20 år och folkbokförd i Hylte kommun.

Hyltes vuxenutbildning har som mål att stärka enskilda individers kompetens och på så sätt bidra till ökad arbetskraftsförsörjning lokalt och regionalt. Vuxenutbildningen ska även stärka företagens kompetens och bidra till ökad tillväxt genom kunskapsrika företag i kommunen.

Här hittar du information om vad du kan studera, hur du ansöker och vilket stöd du kan få.

Kompetenscentrums expeditions öppettider:

Måndag till torsdag: 08:00–10:00 och 14:00–16:00
Fredag: 08:00-12:00

Så påverkas gymnasiets och komvux undervisning från och med 7 december

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att nationellt återgå till distansundervisning i gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december, har kultur- och folkhälsonämnden beslutat följande:

  • Gymnasieskolans elever kommer även fortsatt att i huvudsak komma till skolan och undervisas på plats
  • Vuxenstuderande ska i första hand delta via fjärr- och distansundervisning, men kan komma till skolan om eleven och/eller undervisande lärare gör bedömningen att detta krävs för att eleven ska klara kursen
  • Nationella prov kommer att genomföras som planerat
  • Det kommer inte att ske någon skolavslutning – vanliga lektioner kommer att ske under dagen istället
  • Examinationer som inte kan genomföras på distans ska genomföras
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp ska genomföras
  • Idrottsundervisningen kommer att ske teoretiskt

Därutöver kommer skolledningen att undersöka möjligheten att förlänga arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som har detta.

Kompetenscentrum

Kompetenscentrum

Kontakt