Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Synpunkter och klagomål

Observera! I nuläget fungerar översättningsfunktion på hylte.se och denna sidan på alla webbläsare förutom Explorer.

Har du synpunkter eller klagomål som rör förskola, skola eller fritidshem ska du i första hand prata med personal på förskolan, skolan eller fritidshemmet. Vänd dig till rektorn om du inte är nöjd med ditt svar. Om du fortfarande är missnöjd efter det, kan du lämna in ett skriftligt klagomål.

Lämna synpunkter som inte är av personlig karrraktär

Använd vår e-tjänst om du vill lämna synpunkter, beröm, förslag eller enklare klagomål som inte är av personlig karaktär.

  • Det kan t.ex. handla om skolskjuts, skolsystem, bemötande eller information på Hylte kommuns webbsidor.

Lämna synpunkter av personlig karrraktär

Använd den ifyllningsbara blanketten om du vill lämna synpunkter eller klagomål som är av personlig karaktär.

  • Det kan t.ex. gälla kränkande behandling, extra anpassning, särskilt stöd eller hög skolfrånvaro.

Blanketten sparar du ner på din dator, fyller i och skickar till ansvarig rektor. Kontaktuppgifter till rektorerna hittar du under respektive förskola och skolas webbsida.

Du får kvittens på din anmälan och återkoppling när ärendet är färdigt. Om du inte är nöjd med svaret eller åtgärd från rektor kan du lämna över klagomålet till barn- och ungdomskontorets kansli. Är du inte nöjd med svaret från kansliet kan du vända dig till Skolinspektionen med ditt klagomål.

Tänk på att den inlämnade synpunkten eller klagomålet blir allmän handling och diarieförs, vilket innebär att vem som helst kan begära att få läsa handlingen. En sekretessprövning görs dock alltid innan en handling lämnas ut.

Kontakt