Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Starta och bedriva fristående verksamhet

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola eller pedagogisk omsorg, där familjedaghem är en form, ska du ansöka om det hos barn- och ungdomsnämnden. Detta kan också gälla fritidshem som är fristående från skola.

Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven beslutar barn- och ungdomsnämnden om godkännande för rätt till bidrag. Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång. Här finns också blanketter och riktlinjer.

Kontakt