Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så här fungerar Kulturskolan

Vi vänder oss i första hand till grundskole- och gymnasieåldrarna, men även vuxna är välkomna
i mån av plats. Undervisningen följer grundsko­lans terminstider och är därmed inställd allmänna lovdagar och studie­dagar. Undervisningen sker både i grupp och enskilt, instrument delvis under skoltid. Ensemble, dans, bild och form, film/musik/media, elektroniskt musikskapande, instrumentbygge, fiolgrupp för 6-8 åringar, körsång och korta kurser är förlagda är förlagt efter skoltid.

Vi garanterar minst 25 lektionstillfällen under läsåret. Lektion som inte kan genomföras på grund av elevs frånvaro eller bortfall på grund av skolors idrottsdagar eller liknande ansvarar Kulturskolan inte för.

OBS! Den elev som inte varit på sin lektion vid tre tillfällen i följd utan giltigt skäl förlorar sin plats.

Kontakt