Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Unnaryds skola och fritidshem

Unnaryds skola är en F-6-skola med cirka 100 elever. I undervisningen drar vi nytta av naturen och vår fina skolskog. För oss är vi-känslan i skolan viktig varför vi varje år har gemensamma aktiviteter för åldersblandade grupper då vi alla har en chans att samarbeta och ha roligt tillsammans.

Personalen arbetar integrerat med varandra och vårt motto är att "alla barn är allas barn". Skolan är liten vilket gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Familjegruppen träffas en gång i veckan och arbetar bland annat med relationsstärkande övningar. Skolan har också ett föräldraråd som träffas två till fyra gånger per läsår.

Junibackens fritidshem

Unnaryds skola har ett fritidshem, Junibacken, där barn i åldern 6-12 år går.

Kontakta Unnaryds skola

Unnaryds skola
Telefon: 0729-65 81 30

Rektor
Maria Gull Erlandsson
Telefon: 0733-71 82 30
E-post: maria.gull-erlandsson@hylte.se

Skoladministratör
Camilla Svensson
Telefon: 0345-180 92
E-post: camilla.svensson@hylte.se

Skolkurator
Marie Östlund
Telefon: 0731-48 94 51
E-post: marie.ostlund@hylte.se

Skolsköterska/MLA
Emma Gummesson
Telefon: 0767-08 66 57
E-post: emma.gummesson@hylte.se

Junibackens fritidshem
Telefon: 0731-48 94 08
E-post: junibackens.fritidshem@skola.hylte.se

Unnaryds skola, Norra vägen 22, 314 51 Unnaryd

Kontakt