Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Torups skola och fritidshem

Torups skola

Torups skola är en skola med elever från förskoleklass upp till sjätteklass och har ungefär 150 elever. Vi tror att en bra skola skapas gemensamt av alla på skolan. För oss är det viktigt att eleverna är med och påverkar sin vardag i skolan.

Skolans utemiljö

Runt Torups skola finns härliga platser att utforska. Det finns bland annat en skolskog, motorikbana, lekplats, fotbollsplan och pulkabacke. Inom gångavstånd finns det möjlighet att låna böcker, jogga, bada, fiska, åka skridskor eller skidor eller bara njuta av den vackra naturen.

Trygghetsteam

Trygghetsteamet arbetar förebyggande för att alla ska känna sig trygga och må bra på skolan. En av många delar i det förebyggande arbetet är att trygghetsteamet går runt och presenterar sig i klasserna och berättar hur arbetet fungerar och hur man kan komma i kontakt med teamet.

Trygghetsteamet arbetar också direkt med elever som blir utsatta för trakasserier och mobbning och med elever som utför dessa handlingar. Trygghetsteamet vill omedelbart ha information om exempelvis du som förälder är orolig över att ditt barn far illa. På Torups skola råder nolltolerans mot alla former av kränkningar. Torups skola följer den plan mot diskriminering och kränkande behandling som bland annat tar upp hur skolan arbetar och också hur en ärendegång ser ut med utredning och uppföljning.

Torup skolas vision

"Barn som trivs och är trygga lär sig bättre! En trygg lärandemiljö kännetecknas av respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete."  

 • Vi är alla olika men lika betydelsefulla och möter varandra med respekt.
 • Verksamheten har styrka genom att alla känner delaktighet, har inflytande och tar ansvar för helheten.
 • Vi samarbetar och samverkar eftersom den samlade kunskapen är större än summan av de enskilda individernas kunskaper.
 • Det livslånga lärandet, den röda tråden, ska prägla vår verksamhet där vi tillsammans lär, lär om och lär nytt i ett gott arbetsklimat.

Torups fritidshem

Torups skola har ett fritidshem där elever är aktiva och leker med varandra i olika konstellationer. Syftet med verksamheten är att barnen ska våga låta sig utmanas i olika situationer, aktiveras och röra på sig och träffa andra barn och vuxna, samtidigt som de växer och utvecklas i mötet.

Följ renoveringen av Torups skola • Elever och skolpersonal flyttar in i nyrenoverade lokaler
  Läs mer


 • Solpaneler och utemiljö börjar ta form
  Läs mer


 • Renoveringen pågår för fullt i Torups skola
  Läs mer


 • Renovering av Torups skola, etapp ett fortskrider

  Läs mer

 • Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Hedin (S) och byggherren NCC:s affärschef Robert Karlsson tar första spadtaget på renoveringen av Torups skola.
  Nyhet från 2022-08-16 Nu har första spadtaget för
  renoveringen av Torups skola tagits

  Läs mer

 • Avtal NCC
  Nyhet från 2022-06-01 Hylte kommun skriver avtal med NCC gällande renoveringen av Torups skola
  Läs mer

Kontakta Torups skola

Rektor
Karl Arnros
073-371 82 00
E-post: karl.arnros@hylte.se

Biträdande Rektor
Marie Blomqvist
Telefon: 072 179 32 77
E-post: marie.blomqvist3@hylte.se

Skoladministratör
Anneli Pettersson
Telefon: 073-148 94 52
E-post: anneli.pettersson@hylte.se

Skolkurator
Elin Vencel
Telefon: 0733-71 81 93
E-post: elin.vencel@hylte.se

Skolsköterska
Anna Wallin
Telefon: 0723-96 70 24
E-post: anna.wallin@hylte.se

Specialpedagog
Maria Norrman
073-148 94 05
E-post: maria.norrman@skola.hylte.se

Telefonnummer olika årskurser
Förskoleklass: 0729-65 81 56
Ettan: 0729-65 81 52
Tvåan: 0729-65 81 51
Trean: 0729-65 81 57
Fyran: 0729-65 81 55
Femman: 0729-65 81 53
Sexan: 0729-65 81 54

Torups skola kök
Telefon: 0729-65 81 27

Torups fritidshem
Telefon: 0729-65 81 24
E-post: torups.fritidshem@skola.hylte.se

Torups skola, Bosgårdsvägen 12B, 314 41 Torup

Kontakt