Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kråkbergsskolan och Kråkans fritidshem

Kråkbersskolan framifrån

Kråkbergsskolan är en F-6 skola med en egen generös skolgård. Skolbyggnaden har ett rymligt torg med härligt ljusinsläpp som bildar en naturliga samlingsplats och mittpunkt. Med en fantastisk natur runt knuten finns stora möjligheter att bedriva undervisning ute i det fria.

Kråkbergsskolans vision

Vi som arbetar på Kråkbergsskolan ska möta eleverna med omtanke, glädje, nyfikenhet och kunskap. Våra elever ska få förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag som innebär att:
alla ska ständigt utvecklas. Skolan ska vara en lärande organisation där alla är medskapare av kunskap. Skolan sår nya frön varje dag och vill hjälpa till med att svara på frågan: Vem får jag bli på denna skola?

Skolans prioriterade mål

  • Bibehålla elevers lusta att lära.
  • Öka elevinflytandet i den dagliga verksamheten genom elevrådsarbete.
  • Ta tillvara elevgruppens kompetens i lärandet.
  • Att ge språk och kommunikation stort utrymme i samtliga årskurser och ämnen.
  • Arbeta ämnesövergripande för att se samband och öka förståelsen för helheten
  • Använda utemiljön för att förstärka elevernas kunskapsinhämtning
  • Utveckla arbetet med skolans målformulering
  • Öka föräldrainflytandet
  • Utveckla entreprenörskap och samverkan med näringsliv

Kråkans fritidshem

Kråkbergsskolan har ett fritidshem, Kråkans fritids, som erbjuder fritidsverksamhet för barn i årskurs F-6. Barnen erbjuds fri lek och planerade aktiviteter både inomhus och utomhus.

Kontakta Kråkbergsskolan

Rektor
Marie Lövkvist
Telefon: 0729-65 80 30
E-post: marie.lovkvist@hylte.se

Skoladministratör
Camilla Svensson
Telefon: 0345-180 92
E-post: camilla.svensson@hylte.se

Skolkurator
Mathilda Skogström
Telefon: 0731-48 94 74
E-post: mathilda.skogstrom@hylte.se

Skolsköterska
Jessica Arturson
Telefon: 0733-71 83 50
E-post: jessica.arturson@hylte.se

Specialpedagog
Caroline Thorsen
E-post: caroline.thorsen@skola.hylte.se

Specialpedagog
Carina Joelsson-Oskarsson
E-post: carina.joelsson-oskarsson@skola.hylte.se

Kråkans fritidshem
Telefon: 0345-180 75
E-post: krakans.fritidshem@skola.hylte.se

Kråkbergsskolan, Dalgatan 4D, 314 32 Hyltebruk

Kontakt