Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Specialpedagog

  • Arbetar på uppdrag av rektor och är en part i skolans utvecklingsarbete.
  • Är en samtalspartner, rådgivare, i pedagogiska frågor för elever, föräldrar och andra yrkesutövare allt utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.
  • Handleder personal i pedagogiska frågor.
  • Genomför specialpedagogiska utredningar utifrån barnets hela skolsituation och analysera möjligheter och hinder på organisations-, grupp - och individnivå.
  • Deltar i arbetet med att upprätta, genomföra och utvärdera handlingsplan/ åtgärdsprogram i samverkan med skola och hem. Syftet är att stödja barn/ elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer, utifrån ett inkluderande perspektiv.
  • Samverkar med externa aktörer

Kontakta ditt barns klasslärare eller mentor för att komma i kontakt med specialpedagog.

Kontakt