Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolsköterska

Skolsköterskan är elevhälsans medicinska kompetens. Skolsköterskans uppgifter är att genomföra årsklassrelaterade hälsobesök, att vaccinera enligt gällande vaccinationsprogram, att ha öppen mottagning, att genomföra planerade besök, att undervisa i hjärt-lungräddning på gymnasiet med mera.

I de fall där lokala elevhälsan ser ett behov av utredning kring specifika läs- och skrivsvårigheter, skickar skolsköterskan remiss till Region Hallands logopedmottagning. Skolsköterskan bifogar då befintligt pedagogiskt underlag i remissen. Skolsköterskan kan vid behov konsultera skolläkare.

Se kontakuppgifter till skolsköterska under respektive skola.

Kontakt