Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) ansvarar för att planera, utveckla och leda det systematiska förbättringsarbetet utifrån elevhälsans medicinska insats, vilket bland annat innebär att:

  • Vara medicinsk ansvarig när det gäller kvalitetssäkring och avvikelsehantering enligt socialstyrelsens föreskrifter.
  • Upprätthålla, vidmakthålla och utveckla rutiner gällande uppgifter som regelmässigt ingår i skolsköterskans arbete.
  • Samordna kontroll av medicintekniska hjälpmedel.
  • Samordna verksamhetsmöten och möten med skolläkare.
  • Delta i nätverk för MLA i regionen och samverka med såväl interna som externa aktörer.

För att komma i kontakt med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, kontakta sjuksköterska under respektive skola.

Kontakt