Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Torups skola

Torups skola

Torups skola är en F-6 skola, förskola till sjätte klass, och har ungefär 150 elever. Vi tror att en bra skola skapas gemensamt av alla på skolan. För oss är det viktigt att eleverna är med och påverkar sin vardag i skolan.

Skolans utemiljö

Runt Torups skola finns härliga platser att utforska. Det finns bland annat en skolskog, motorikbana, lekplats, fotbollsplan och pulkabacke. Inom gångavstånd finns det möjlighet att låna böcker, jogga, bada, fiska, åka skridskor eller skidor eller bara njuta av den vackra naturen.

Trygghetsteam

Trygghetsteamet arbetar förebyggande för att alla ska känna sig trygga och må bra på skolan. En av många delar i det förebyggande arbetet är att trygghetsteamet går runt och presenterar sig i klasserna och berättar hur arbetet fungerar och hur man kan komma i kontakt med teamet.

Trygghetsteamet arbetar också direkt med elever som blir utsatta för trakasserier och mobbning och med elever som utför dessa handlingar. Trygghetsteamet vill omedelbart ha information om exempelvis du som förälder är orolig över att ditt barn far illa. På Torups skola råder nolltolerans mot alla former av kränkningar. Torups skola följer den plan mot diskriminering och kränkande behandling som bland annat tar upp hur skolan arbetar och också hur en ärendegång ser ut med utredning och uppföljning.

Torup skolas vision

"Barn som trivs och är trygga lär sig bättre! En trygg lärandemiljö kännetecknas av respekt, arbetsglädje, kreativitet och samarbete."  

  • Vi är alla olika men lika betydelsefulla och möter varandra med respekt.
  • Verksamheten har styrka genom att alla känner delaktighet, har inflytande och tar ansvar för helheten.
  • Vi samarbetar och samverkar eftersom den samlade kunskapen är större än summan av de enskilda individernas kunskaper.
  • Det livslånga lärandet, den röda tråden, ska prägla vår verksamhet där vi tillsammans lär, lär om och lär nytt i ett gott arbetsklimat.

Kontakt