Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Landeryds skola och fritidshem

Välkommen till Landeryds skola som är en skola med elever från förskoleklass upp till sjätteklass. Eleverna brukar säga att "det är mysigt att gå i skolan i Landeryd". Skolans utformning och storlek skapar en genuin och stark sammanhållning.

Personalen arbetar integrerat med varandra och motto är att "alla barn är allas barn". Skolan är liten vilket gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Familjegruppen träffas en gång i veckan och arbetar bland annat med relationsstärkande övningar. Skolan har också ett föräldraråd som träffas 2-4 gånger per läsår.

Linnås fritidshem

På skolan finns fritidshemmet Linnås där elever erbjuds olika aktiviteter som exempelvis ateljé, spel och pussel. Eftersom barnen går i en strukturerad verksamhet större delen av dagen, arbetar fritidshemmet med att elevernas egna lekar ska stå i centrum.

Kontakta Landeryds skola

Rektor
Maria Gull Erlandsson
Telefon: 0733-71 82 30
E-post: maria.gull-erlandsson@hylte.se

Skoladministratör
Camilla Svensson
Telefon: 0345-180 92
E-post: camilla.svensson@hylte.se

Skolkurator
Marie Östlund
Telefon: 0731-48 94 51
E-post: marie.ostlund@hylte.se

Skolsköterska/MLA
Emma Gummesson
Telefon: 0767-08 66 57
E-post: emma.gummesson@hylte.se

Landeryds Förskoleklass
Telefon: 0721-79 32 32

Landeryds skola modul klass 1-3
Telefon: 0729-65 81 88

Landeryd skola klass 4-6
Telefon: 0731-47 25 31

Linnås fritidshem
Telefon: 0731-47 25 01
E-post: linnas.fritidshem@skola.hylte.se

Landeryds skola, Skolvägen, 314 94 Landeryd

Kontakt