Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sunnanängs förskola

På Sunnanängs förskola i Unnaryd finns tre avdelningar:

  • Näckrosen, barn i åldern 1-3 år
  • Vildrosen, barn i åldern 3-5 år
  • Nyponrosen, barn i åldern 3-5 år

Pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna och pedagogerna jobbar med utegrupper både bland de yngre och äldre barnen.

Sunnanängs prioriterade mål

Förskolans prioriterade mål är att arbeta med hållbar utveckling. Det är viktigt att barnen lär sig hållbar utveckling både mot vår natur och gentemot varandra. Giftfri förskola samt språkutveckling är också områden Sunnanängs förskola lägger stor tyngdpunkt på. Det är viktigt att se och stimulera det enskilda barnets utveckling och lärande i olika kreativa lärmiljöer och att i språkutvecklingen berika barnens ordförråd och väcka intresse för läs- och skrivinlärning. Sunnanäng är en mångkulturell förskola där man lär sig mycket av varandra varje dag om olika kulturer och språk.

Kontakt