Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förskola i Hylte kommun

Hylte kommuns barnomsorg kan erbjuda alla barn en fin omsorg med hög pedagogisk målsättning. Vi arbetar efter Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan.

I Hylte kommun finns 9 kommunala förskolor och en fristående förskola (personalkooperativ). Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. Du ska kunna få en plats senast fyra månader efter behov av plats. Plats erbjuds från en centralt administrerad kö.

Vi som arbetar med barnen är angelägna om att alla ska få samma goda omvårdnad, ses som individer med sina speciella behov, ges möjlighet att bygga upp en god självkänsla och en stark tilltro till sig själv, men också fungera som medlemmar i olika grupptillhörigheter.

Reglerna för en fristående förskola är samma som för den kommunala verksamheten och kommunen godkänner och har tillsynsansvaret för fristående skolor.

Kontakt