Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förskolan i Hylte kommun

I Hylte kommun finns 10 kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och en fristående förskola (personalkooperativ). Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. I våra kommunala förskolor ska du kunna få en plats senast fyra månader efter behov av plats. Plats erbjuds från en centralt administrerad kö.

Hylte kommuns barnomsorg kan erbjuda alla barn en fin omsorg med hög pedagogisk målsättning. Vi arbetar efter Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan.

Vi som arbetar med barnen är angelägna om att alla ska få samma goda omvårdnad, ses som individer med sina speciella behov, ges möjlighet att bygga upp en god självkänsla och en stark tilltro till sig själv, men också fungera som medlemmar i olika grupptillhörigheter.

Fristående förskola

I Hylte kommun finns förskolan Kyrkbacken Öppnas i nytt fönster. som drivs av enskild huvudman (personalkooperativ). Reglerna är samma som för den kommunala verksamheten och kommunen godkänner och har tillsynsansvaret för fristående skolor.

Kontakt