Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn- och elevhälsa

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus, därmed är hälsoarbete i skolan en del av en långsiktigt skolutvecklingsprocess.

I Hylte kommun finns lokal elevhälsa på varje skolenhet och central barn- och elevhälsa riktad mot förskolor och skolor i kommunen. Gemensamt för hela barn- och elevhälsan i Hylte kommun är att man samverkar tvärprofessionellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Kontakt