Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillgänglighetsredogörelse för hylte.se

Hylte kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt att använda för så många som möjligt. Redogörelsen på denna sida beskriver hur hylte.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan undersöka och åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Hylte kommun uppfyller en stor del av kraven för tillgänglighet. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Hylte kommuns webbplats tillgänglighet. Om du upptäcker begränsningar i tillgänglighet som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-tjänsten Lämna synpunkter nedan så att vi får veta att problemet finns.

E-tjänst - Lämna synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet EN 301 549 V2.1.2, WCAG 2.1 nivå AA.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Det finns videofilmer på webbplatsen som saknar alternativa sätt att ta till sig informationen så som textning och syntolkning
  • Det finns vissa e-tjänster och system, som du når via hylte.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i
  • På några sidor används tabell för att formatera text. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för dig som använder ett skärmläsningsverktyg
  • Några enstaka bilder på hylte.se saknar alternativ textbeskrivning
  • Några enstaka länkar på hylte.se saknar tillgänglig länkstruktur

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända och tekniska tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022. Vi arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du har frågor eller önskemål gällande information i ett annat format från hylte.se är du välkommen att kontakta informationsenheten via kommunens kontaktcenter på:

Telefonnummer: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell granskning via testverktyget på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats.. Senaste granskningen gjordes 14 september 2020. Vi gör manuella granskningar av webbplatsen löpande och ser över möjligheterna att använda ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Kontakt