Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Vattenledningar i Hässlehultsområdet ska utredas

Hylte kommun ska genomföra en utredning av hur vattenledningar är kopplade för dag- och dräneringsvatten för fastigheter i Hässlehultsområdet i Hyltebruk. Utredningen hoppas kunna påbörjas under våren 2017 och berörda fastigheter kommer återigen bli kontaktade angående en tidsplan när utredningen väl startar.

Utredningen görs för att hitta och åtgärda orsaker till varför det idag kommer in mycket ovidkommande vatten i det kommunala spillvattennätet i Hyltebruk. Arbetet kommer att utföras av en entreprenör och lokaliseringen av eventuella felkopplingar ska göras med hjälp av en metod som kallas rökning. Genom att trycka in ofarlig rök i dag- och spillvattenledningarna ser man direkt vilken väg röken tar. Inventering med hjälp av rök effektivt och eventuella läckor och felkopplingar kan lokaliseras på kort tid. Arbetet påverkar inte fastigheterna nämnvärt och i startskedet av utredningen uppstår det ingen kostnad för fastighetsägaren.

Kontakt