Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Uppdatering angående arbetet med Vegas äng i Unnaryd – kortare avbrott i vattentillförseln i området på måndag kväll

Exploateringen av området Vegas äng i Unnaryd fortlöper enligt plan. Vatten- och avloppsledningar har lagts på plats och just nu pågår arbetet med att lägga ner kraft- och fiberkablar. Efter detta ska vägarna i området få sin överbyggnad och beläggas med asfalt.
Måndagen den 29 mars kopplas vattnet till området in, detta kommer under måndagskvällen att medföra ett kort avbrott i vattenleveranserna till den större delen av Unnaryds abonnenter kopplade till det kommunala vattennätet. Detta har även tidigare aviserats till berörda hushåll.
Tänk på att missfärgningar kan uppstå när vattnet sedan åter slås på igen. Samhällsbyggnadskontoret råder de boende som i så fall drabbas av missfärgat vatten att spola en stund för att få rent vatten och att undvika vittvätt innan vattnet åter är klart.

Arbetet på Vegas äng ska enligt tidplan vara klart i slutet på april, men med några undantag – exempelvis kommer pumpstationen kopplas in först i början på maj.
I helgen, den 26 till den 28 mars, försöker entreprenören hålla Smedjegatan öppen för trafik så att de som önskar har tillgång till sjön och kan genomföra eventuella sjösättningar.

Kontakt