Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sortera avfallet rätt – batterier eller sprayburkar i metallinsamlingen kan orsaka bränder

Efter att ett flertal bränder uppstått i tömningsbilar i Halland uppmanar nu Förpackningsinsamlingen (FTI), som ansvara för insamling av förpackningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser, alla hushåll att vara noga med hur se sorterar sitt avfall.

Den vanligaste orsaken till bränderna är att sprayburkar som inte är helt tömda och batteriet lämnats i behållare för metallförpackningar. När behållarna för metallförpackningar töms utsätts innehållet för press, vilket kan leda till att gnistor uppstår från batterier och tryckkärl (till exempel sprayburkar) som inte är helt tömda på sitt innehåll, vilket riskerar att antända materialet och leda till brand i tömningsbilar eller på återvinningsstationer. Bränderna utgör en risk för de entreprenörer som utför tömningen.

En sprayburk som inte är tömd ska lämnas som farligt avfall på kommunens bemannade återvinningscentral, batterier ska lämnas i avsedda kärl.

Kontakt