Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samrådsunderlag Hyltebruks avloppsreningsverk

Hylte kommun avser att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av Hyltebruks avloppsreningsverk på fastigheten Västra Åkralt 1:44 i Hylte kommun. Reningsverket har idag ett befintligt tillstånd men behöver ett nytt tillstånd eftersom reningsverket byggts om.

Ramböll har fått i uppdrag av Hylte kommun att ta fram handlingar till en tillståndsansökan för Hyltebruks Avloppsreningsverk.

Bifogat översänds ett samrådsunderlag Pdf, 362.8 kB, öppnas i nytt fönster. som redogör för den planerade verksamheten och dess förväntade miljökonsekvenser.

Vid frågor kontakta gärna Carolina Storberg, Vatten- och renhållningschef, 0345-182 59, carolina.storberg@hylte.se eller Teresia Kling, Ramböll, 010-615 33 77, teresia.kling@ramboll.se

Synpunkterna ska vara tillhanda senast den 16 november 2015 och ställs till: teresia.kling@ramboll.se eller till Ramböll Sverige AB, Miljöenheten, Teresia Kling, Box 5343, 402 27 Göteborg.

Kontakt