Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-22

Sammanfattning samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi /kvalitet 2016
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa sig bakom prognos efter 5 månader 2016.

VA-plan
Samhällsbyggnadsnämnden antog VA-plan för Hylte kommun.

Svar på remisser
Samhällsbyggnadsnämnden skickade svar på remissr gällande kulturplan för Halland 2017-2020, handlingsprogram för skydd mot olyckor samt riktlinjer för särskild kollektivtrafik.

Svar på motion
Samhällsbyggnadsnämnden skickade ett svar till kommunstyrelsen gällande "Motion om religiös kost i kommunal verksamhet".


Kontakt