Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2019-09-27

Sammanfattning kommunfullmäktige 26 september 2019

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
Region Halland har översänt förslag på nytt reglemente till samtliga kommuner i Halland. Under gårdagens möte godkände fullmäktige i Hylte kommun det nya reglementet som ska börja gälla från årsskiftet.

Besvarade motioner

  • Motion angående handlingsplan och uppdatering av kommunens idrottshallar
  • Motion angående belysning i barnens pulkabackar
  • Svar på motion angående gångväg i Kinnared
  • Motion angående övergångsställe på Landerydsvägen vid Stenhuggaregatan
  • Motion angående skolbespisningen
  • Motion angående att hyra ut replokal
  • Motion angående förbud mot tiggeri

Val av nämndemän
Kommunfullmäktige utsåg 6 stycken nämndemän till Halmstad Tingsrätt under perioden 1 januari 2020 - 31 december 2023.

Inkomna motioner
Motion om att tillgängliggöra konsthistoria.

Kontakt