Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 24 november

Begäran om tilläggsanslag konstgräsplan
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag i investeringsbudgeten på 3 500 000kr för konstgräsplan på Örnvallen.

Justering resultat- och ekonomisk plan
Kommunfullmäktige beslutade om justeringar i resultat- och ekonomisk plan (REP) för 2017-2019 som beslutades om vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. I ärendet behandlas bland annat kommunens taxor och de uppdrag som nämnder och styrelser fick vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Organisation till organisationsöversyn
Kommunfullmäktige beslutade om organisation inför den organisationsöversyn av Hylte kommun som ska göras inför nästa mandatperiod.  

Torups centrum
Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Torups centrum.

Reglementen
Kommunfullmäktige beslutade att revidera nämnders-, styrelsers- och rådgivande organs reglementen.

Prisutdelning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde så delades tre priser ut. Miljöpriset delades ut till Marit och Morgan Eriksson för arbetet med Badhålan i Rydöbruk. Kulturpriset delade ut till klass 5 på Rydöbruks skola. Ungdomsledarpriset delades ut till Joakim Nilsson, tränare i Hyltebruks IF.


Kontakt