Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 14 mars 2019

Antagande av kulturmiljöprogram
Kommunfullmäktige beslutade att anta kulturmiljöprogram för Hylte kommun. Ett kulturmiljöprogram presenterar ett urval av kulturmiljöer som ger en bild av kommunens historia, och som är särskilt viktiga att vårda för att berätta om de spår som människan gjort och de processer som lett fram till dagens miljöer.

Biblioteksplan 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutade också att anta en ny biblioteksplan. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner. De ska beskriva kommunens biblioteksverksamhet, upplysa om utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt beskriva medieförsörjning och samverkan.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente – Tillväxtutskott
Ifjol beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett direktberedande tillväxtutskott under kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag att se över kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen, med ändringar som möjliggör inrättandet av tillväxtutskottet.

Besvarade motioner
Motion om hårdbeläggning av vissa ytor i Unnaryd
Motion integrationsplikt Hylte kommun
Motion flexibla öppettider på återvinningscentralen (ÅVC) för företagare och möjlighet till företagsabonnemang

Inkomna motioner
Motion angående kameravakning inom skolområdet (SD)
Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats (SD)
Motion – Jämställt försörjningsstöd (C)
Motion – Huskurage (C)

Kontakt