Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 14 februari 2019

Utbildning ”Hot och hat mot förtroendevalda"
Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med besök av Edward Andersson, utbildare via Sveriges kommuner och landsting, inbjuden för att föreläsa om hot och hat mot förtroendevalda.

Arvode om jourtjänstgöring
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet om arvode för beredskap för arbete vid allmänna val.

Svar på motioner
Under mötet besvarades två motioner:
- Motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun.
- Motion om avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde.

Svar på interpellationer
Svar på interpellation om statsbidrag från Skolverket bordlades till nästa sammanträde.

Kontakt