Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från omsorgsnämndens sammanträde 17 september

Nedan följer en kort sammanfattning från torsdagens möte med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Det ekonomiska utfallet till och med augusti månad är negativt och prognosen för hela året är underskott på 800 000 kr.

Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig bakom den ekonomiska prognosen för 2015.

Rekvisition av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015
Regeringen har fattat beslut om att fördela medel till ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Stimulansmedlen är avsedda för att utöka bemanningen inom äldreomsorgen för att skapatrygghet och kvalitet för den enskilde. En stärkt bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa med tid med den enskilde. Satsningen kan också ge större möjlighetet för personalen att utveckla verksamheten. Det kan ske genom att nyanställa personal eller möjliggöra en ökad sysselsättningsgrad för deltidsanställda.

Statsbidragen omfattar 995 miljoner kronor för 2015 och fördelas efter standardkostnaden för äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. För Hyltes del innebär det drygt 1,2 miljoner kronor.

Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig positiv till att ansöka om stimulansmedel för ökad bemanning till äldreomsorgen.

Kontakt