Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från omsorgsnämnden 8 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 810 000 kr.

Förändringen i förhållande till prognos efter 8 månader beror bland annat på positiva avvikelser för avslutad anhöriganställning och samordningsvinster i anhörig- och demensteamet. Negativa avvikelser visas inom förebyggande verksamhet, LSS-boende och LSS externt köpta platser.

Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom prognos för 2015 efter nio månader.

Information
Omsorgsnämnden informerades om anhörig- och demensteamets verksamhet.

Kontakt