Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 24 november

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvaltitet 2016
Omsorgsnämnden ställde sig bakom prognos efter 10 månader.

Riktlinje för hanteringa av privata medel inom särskilda boenden och gruppbostäder
Omsorgsnämnden antog riktlinjer för hantering av privata medel på särskilda boenden och gruppbostäder

Riktlinje för alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder
Omsorgsnämnden antog riktlinjer för alkoholservering på särskilda boenden och gruppbostäder.

Nya lokaler LSS-verksamhet
Omsorgsnämnden gav omsorgskontoret tillsammans med Hyltebostäder att tillsammans lösa lokalbehovet för LSS verksamheten korttidsvistelse/korttidstillsyn.

Sammanträdestider 2017
Omsorgsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2017. Omsorgsnämnden kommer ha sammanlagt åtta möten under 2017.

Information 2017
Omsorgsnämnden informerades bland annat om hur de kommunala verksamheterna arbetar med projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

Kontakt