Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-10-21

Sammanfattning från omsorgsnämnden 20 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvaltitet 2016
Omsorgsnämnden ställde sig bakom prognos efter 9 månader.

Synpunkter från anhörigföreningen
Omsorgsnämnden besvarade synpunkter från Hylte anhörigförening.

Reglementen
Omsorgsnämnden ställde sig bakom reglementet för nämnden och kommunala pensionärsrådet och skickar dem vidare till kommunfullmäktige för antagande.


Kontakt