Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-16

Sammanfattning från omsorgsnämnden 16 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi /kvalitet 2016
Omsorgsnämnden beslutade att ställa sig bakom prognos efter 5 månader 2016. Prognosen skickas vidare till Kommunstyrelsen.

Remiss om förslag till riktlinjer för serveringstillstånd
Omsorgsnämnden svarade även på en remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande riktlinjer för alkoholservering i Hylte kommun.   

Remiss handlingsprogram för Hylte kommun för skydd mot olyckor 2016-2018
En annan remiss som besvarades gällde handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Kontakt