Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-03-17

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det att protokollet justerats.

Ny stående punkt
I början av sammanträdet lanserades en ny stående punkt där kommunens revisorer informerar politiker, åhörare och press om sitt arbete.

Ansvar fritidsgårdar
Kommunfullmäktige beslutade att flytta ansvaret för fritidsgårdar från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.

Motioner
Fem motioner om tiggeri, asyl- och anhöriginvandring, bygglovsbefrielse för nätstationer och rekrytering av dagbarnvårdare behandlades. Samtliga motioner avslogs.

Kontakt