Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-10-09

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 7 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats med alla ärenden publicerades efter justering. 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna budgetutfallsprognos 8 och 9 månader till kommunstyrelsen.

Nulägesbeskrivning fritidshem Hylte Kommun
Barn- och ungdomsnämnden tog också del av en nulägesbeskrivning för fritidshem Hylte Kommun. Nulägesbeskrivningen lämnas vidare till Kommunfullmäktige.

Kontakt