Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 25 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
Barn- och ungdomsnämnden tog del av budgetuppföljning 4 månader och beslutade att överlämna den till kommunstyrelsen.

Handlingsprogram för Hylte kommun för skydd och olyckor
Barn- och ungdomsnämnden antog också ett förslag till Handlingsprogram för skydd och olyckor. Liknande förslag skickas från samtliga nämnder vidare till kommunstyrelsen.

Kvalitetsdialog
På dagordningen fanns även en diskussionspunkt där nämndens ledamöter pratade om verksamhetsfrågor med rektorer från kommunens skolor.

Kontakt