Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 20 april

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
Barn- och ungdomsnämnden tog del av budgetuppföljning 3 månader och beslutade att överlämna den till kommunstyrelsen.

Bidragsbelopp och interkommunala priser
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att fastställa interkommunala priser för fritidshem och grundskola.

Tillsyn av utbildningen i Hylte kommun
Barn- och ungdomsnämnden beslutade också att godkänna svar på beslut från Skolinspektionen gällande tillsyn av utbildningen i Hylte kommun.


Kontakt