Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-08-21

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 19 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med alla ärenden publicerades efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna delårsbokslutet för 2015 till kommunstyrelsen.

Utredning om Gymnasieskolan
Barn- och ungdomsnämnden tog också del av en utredning om gymnasieskolan i Hylte kommun, skriven av externa utredare.

Kontakt