Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-11-13

Sammanfattning från barn- och ungdomsnämndens sammanträde 11 november

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med alla ärenden publicerades efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna budgetprognos 10 måndader för 2015 till kommunstyrelsen.

Riktlinje gällande tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd
Barn- och ungdomsnämnden antog också en riktlinje gällande tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Kontakt