Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 28 januari 2021

Gårdagens sammanträde webbsändes på kommunens webb hylte.se och kan ses även i efterhand.

Demokratiberedning inför ny mandatperiod
Inför varje ny mandatperiod brukar kommunens politiska organisation ses över och utvärderas. Det kan konstateras att kommunens organisation de senaste åren har genomgått större förändringar. Bland annat har kultur- och folkhälsonämndens ansvarsområde utökats och tillväxtutskottet har tillkommit. Vid gårdagens möte valdes representanter från partierna i fullmäktige som ska ingå i demokratiberedningen.

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslaget för strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande extremism har varit ute på remiss till kommunens nämnder och rådgivande organ. Kommunfullmäktige beslutade att anta strategi- och handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Besvarade interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om byggnadsteknisk undersökning av Forum
Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande fontän i Gästabudsparken i Torup

Inkomna interpellationer
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investering av ridhustak

Besvarade motioner
Motion till Hylte kommunfullmäktige angående att utöka befintlig skolgård på Rydöbruks skola, samt utöka befintlig parkering.

Inkomna motioner
Motion Uttalande återvändande IS-terrorister
Motion Införandeav medborgarförslag
Motion Tillgängliggöra kommunala föreskrifter på kommunens webbplats
Motion Utreda minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Motion Placering av minderåriga i äktenskap
Motion Införande av logoped
Motion Förbud av användning av kött från djur som slaktats genom skäktning inom kommunala verksamheter
Motion nattvandring

Kontakt