Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning Arbets- och näringslivsnämndens sammanträde
23 november

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att godkänna prognosen
efter tio månader.

Politisk inriktning för Hylte kommun 2015-2018
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att anta en aktivitetsplan kopplad
till "Politisk inrikting för Hylte kommun 2015 - 2018", där man från
nämndens sida särskilt betonar följande:
 - Barn och ungdomars uppväxtvillkor ska utjämnas
 - Mötesplats för olika kulturer ska skapas
 - Föreningslivets villkor ska förbättras

Bidrag
till funktionshinderorganisationer och sociala stödorganisationer

Arbets- och näringslivsnämnden återremitterade ärendet för att ge de
föreningar som nämnden ansåg behövde komplettera sin ansökan chansen att göra
det innan man beslutar om en fördelning av bidraget.

Kontakt