Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag kommunstyrelsen 5 april

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Årsbokslut Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsbokslutet för kommunstyrelsen.

Vid bokslutet redovisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse med 1 875 000kr. Räknas kommunfullmäktiges verksamhet med blir avvikelsen istället 1 453 000kr. Under 2015 har kommunstyrelsen investerat för 10 629 000kr, vilket motsvarar 28,7 % av budgeten.

Årsbokslut Räddningsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsbokslutet för kommunstyrelsen.

Räddningsnämnden redovisar en total negativ avvikelse med 4 000 kr. Under året har räddningsnämnden fått tilläggsanslag på 600 000 kr och på 180 000 kr. Dessa två tilläggsanslag skulle täcka ökade kapitalkostnader, inköp av material och ökade personalkostnader. De ökade personalkostnader beror bl.a. nytt avtal för Räddningstjänst i beredskap.

Begäran om medel för solcellscarport
Kommunstyrelsen har beslutat att motfinansera samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medel till Naturvårdsverket för solcellscarport och snabbladdstolpe. Naturvårdverket har beviljat bidraget på 800 000 kr och kravet för bidraget är att kommunen motfinansierar med lika mycket.

Begäran om planbesked – Glassbo 1:10
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja planbesked en detaljplan för bostadsändamål på fastigheten Glassbo 1:10. Området ligger vid kanalen i Hyltebruk, vid vägen mot Unnaryd. Kommunstyrelsen har också gett kommunledningskontoret att förbereda ett förslag på namntävling för området i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Begäran om planbesked – Marknadsplatsen Torup
Kommunstyrelsen beslutar bevilja planbesked för en detaljplan för bostadsändamål på fastigheten Givagård 1:27 (Marknadsplatsen i Tourp).

Riktlinje Giftfritt byggande
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för giftfritt byggande.


Kontakt