Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 11 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med alla ärenden publiceras efter justering.

Bokslut 2014
Barn- och ungdomsnämnden tog del av bokslutet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Nämnden gav även i uppdrag åt barn- och ungdomskontoret att följa upp skolornas kostnadsutveckling, samt att regelbundet rapportera detta under kommande sammanträden.

Intern kontrollplan 2015
Barn- och ungdomsnämnden antog förslag om ny intern kontrollplan för 2015.

Information
Under mötet fick barn- och ungdomsnämnden information om bland annat personalförändringar och det pågående arbetet med modersmålsundervisning.

Kontakt