Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-02-09

Positivt resultat för kommunen även 2015

Hylte kommun redovisar för 11:e året i rad ett positivt resultat. Resultatet för 2015 uppgick till +18,8 miljoner kronor, vilket är högre än föregående år.

Nettokostnaderna för verksamheten ökar mindre än vad intäkterna i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning gör, och detta bidrar till att förbättra resultatet. Dessutom har ränte­kostnaderna för kommunens lån blivit lägre till följd av sjunkande marknadsräntor.

Läs mer i Bokslutskommuniké 2015PDF.

Kontakt