Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nytt avtal om hemsjukvården i Halland

Region Halland och de halländska kommunerna har beslutat om en gemensam överenskommelse om hur hemsjukvården i Halland ska organiseras från 2015.

Överenskommelsen innebär att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland. Regionen har fortsatt ansvar för att förse hemsjukvården med läkare. Den nya överenskommelsen träder ikraft den 7 april 2015.

En gemensam politisk nämnd med ledamöter från samtliga kommuner och Region Halland ansvarar för att följa upp och utveckla hemsjukvården.

Läs mer om överenskommelsen och hemsjukvården.

Kontakt