Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Nya lokala råd för Halland – så här berörs Hylte kommun

Människor ska inte träffa andra utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Det är de halländska kommunernas gemensamma budskap när man nu stänger kommunala mötesplatser och anläggningar, både inomhus och utomhus.

– Vi är i ett kritiskt läge som vi måste ta på allvar. Det är oerhört viktigt att alla nu tar sitt ansvar, annars klarar vi inte att bromsa smittan. Jag vill uppmana var och en att ta del av restrektionerna och att göra det myndigheterna nu ber oss om säger, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Smittspridningen av covid-19 i länet ökar vilket har inneburit att Folkhälsomyndigheten under gårdagen fattade beslut om lokala allmänna råd för Halland. Dessa gäller från och med tisdagen den 3 november och i första hand tre veckor framåt.

Alla halländska kommuner har i samverkan med Region Halland och Länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala råden. Även om lokala avvikelser kan förekomma så gör de halländska kommunerna i stort sett likadant i hela Halland. Kommunalt drivna badhus och ishallar stänger för allmänheten, kommunala museer och konsthallar stänger, biblioteken stängs som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier. Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök.

Arbetet med att tydliggöra vilka verksamheter i Hylte kommun som berörs pågår. Mer information kommer fortlöpande. Under dagen fattar Hylte kommun beslut om att stänga följande verksamheter:

  • Örnahallens Hälsocenter, badhus, gruppträning och gym (gäller ej simundervisning för barn födda 2005 eller senare)
  • Biografen i Forum
  • Kommunala utställningslokaler och konferenslokaler
  • Biblioteken stängs som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier
  • Kommunala mötesplatser såsom frivilligverksamhetens mötesplatser samt de öppna dagverksamheterna på de särskilda boendena, fritidsgården och den mobila fritidsgården (verksamhet kan bedrivas digitalt)
  • MP-husets secondhand butik
  • Öppna förskolan

Kommunchef Emma Gröndahl berättar att ytterligare verksamheter kommer att beröras.
– Vi har tagit ett gemensamt grepp i Halland att stänga verksamheter för att det ska bli tydligt för alla att vi nu måste ta ett enskilt och ett gemensamt ansvar. Ska vi lyckas stoppa smittspridningen behöver vi samordna oss och minska antalet mötesplatser där människor träffas. Utöver de beslut som fattas under dagen och det arbete som redan gjorts under pandemins gång ser vi över alla verksamheter igen för att genomlysa hur vi ytterligare kan anpassa verksamheterna, säger Emma Gröndahl.

Kontakt