Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-12-14

Nationella råd från och med idag – det här betyder det för Hylte Kommun

Från och med idag upphör de lokala allmänna råden att gälla i Halland och vi lyder istället under de uppdaterade och skärpta allmänna råd som nationella myndigheter utfärdat. Förändringen innebär i dagsläget inga förändringar för Hylte kommuns verksamheter – de anläggningar och verksamheter som har hållit stängt under de lokala råden kommer att fortsätta att göra så även under de nationella.
Läs mer om vilka verksamheter som berörs här.

Region Halland, Länsstyrelsen och alla halländska kommuner har gemensamt kommit fram till hur de nya råden ska påverka verksamheterna i hela länet. Utgångspunkten är att verksamheter som varit stängda under perioden med lokala råd ska vara fortsatt stängda om man inte utifrån de uppdaterade allmänna råden gör en annan bedömning. Det innebär att man gör en avvägning där den negativa påverkan en stängd verksamhet kan innebära ur ett bredare folkhälsoperspektiv vägs mot risk för smittspridning.

Vad innebär de nationella råden?

De nya råden innebär även fortsatt gällande att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen eller umgängeskretsen när det går att undvika. Onödiga resor ska undvikas och om man behöver resa så ska det ske på ett sätt som innebär att risken för smittspridning minimeras.
Ur smittskyddsperspektiv gäller fortfarande de råd vi känner till vid det här laget; stanna hemma om du är det minsta sjuk, provta dig vid symtom, håll en god handhygien och håll avstånd.

Under jul- och nyårsfirandet är det också viktigt att umgås i en mindre krets, endast träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt, att genomföra sina traditioner i smittsäkra former, resa säkert och att undvika trängsel i jul- och mellandagshandeln.

De allmänna råden gäller fram till och med den 30 juni 2021, men det betyder inte att alla lokala verksamheter komma att vara stängda fram till dess. Vissa ändringar kan komma att göras i den mån det går att göra på ett smittsäkert sätt.

Kontakt