Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 22 oktober 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 22 oktober kl. 18:30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information från revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Uppföljning och redovisning 2020 Hylte kommun – Delårsbokslut
 6. Begäran om ändring av KF-nyckeltal barn- och ungdomsnämnden
 7. Begäran om ändring stiftelseförordnande för Bostadsstiftelsen Hyltebostäder
 8. Upphandlingssamverkan – Livsmedel 2020
 9. Svar på motion om matsvinn
 10. Svar på motion om arbetskläder inom omsorgen
 11. Inkomna motioner
 12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beredning av motioner
 13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål
 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tomter på Vegas äng
 15. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om antal ledamöter i kommunfullmäktige
 16. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om logoped
 17. Sammanträdestider 2021
 18. Annonsering 2021
 19. Avsägelser
 20. Fyllnadsval
 21. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kan även följas via webbsändning på kommunens webbplats www.hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt