Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 1 april 2020

Kommunfullmäktige kallas till extra sammanträde i Forum, Hyltebruk onsdagen den 1 april kl. 18.30.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Arbetsordning för nämnder och styrelser – sammanträden på distans
  4. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.


Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt