Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-11-12

Kungörelse kommunfullmäktige den 19 november 2020

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde 12 november med anledning av den rådande situationen med covid-19 och utökade restriktioner för Hallands län.

Kommunfullmäktige kallas istället till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 19 november kl. 18:30.

Kallelse - KFPDF

Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun – Beslut om skattesats 2021

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt