Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 12 november 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Norra Industrigatan 1, Hyltebruk torsdagen den 12 november kl. 13:00.

Kallelse - KF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information från revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2021-2024 Hylte kommun
 6. Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige
 7. Återredovisning motioner
 8. Svar på motion angående att ta fram lagstadgade kostnader
 9. Svar på motion till Hyltes kommunfullmäktige angående sammanslagningen av IT-resurser
 10. Svar på motion angående att häva övertids- och anställningsstoppet
 11. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingsplan för minderåriga som riskerar giftemål
 12. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kommunens bilar
 13. Inkomna motioner
 14. Avsägelser
 15. Fyllnadsval
 16. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. Men med anledning av coronaviruset ber vi dig som har förkylnings- eller luftvägssymptom att inte närvara, övriga ombeds att följa myndigheters rekommendationer.

Sammanträdet kan följas via webbsändning på kommunens webbplats hylte.se/webbsändning

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt